Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jrp2/wp-content/plugins/dephue-data-design-hide-update-notifications-developer-edition/assets/tpl/default.tpl.php on line 55

Kontakt

Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn
Jednostka Realizująca Projekt
Tel. (22) 701-77-77, 701-78-02, 701-78-78

Osoby:

 1. Mirosław Chmielewski – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)
  Tel. (22) 701-77-70 e-mail: mchmielewski@raszyn.pl
 2. Elżbieta Funo – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Tel. (22) 701-78-02 e-mail: efuno@raszyn.pl
 3. Monika Kamińska – Stanowisko ds. płatności i rozliczeń
  Tel. (22) 701-78-78 e-mail: mkaminska@raszyn.pl
 4. Anna Wierzbicka-Abramska – Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych
  Tel. (22) 701-78-78 e-mail: anna.wierzbicka@raszyn.pl